top of page

OMBYGGNATION REGIONENS HUS, VÄSTERNORRLAND 

Samverkansentreprenad
Beställare: Region Västernorrland
Projekttid: 2021 - 2023

I november ingick JASAB avtal med Region Västernorrland för den omfattande renoveringen och ombyggnationen av Regionens hus i Härnösand. Huset som är uppfört 1968 är i behov av åtgärder både för ökad arbetsmiljö, effektivare nyttjande och lägre energianvändning för att fastigheten ska kunna vara långsiktigt hållbar. Entreprenadsumman beräknas uppgå till cirka 120 mnkr.


BILDer

bottom of page