OMBYGGNATION REGIONENS HUS, VÄSTERNORRLAND 

Samverkansentreprenad
Beställare: Region Västernorrland
Projekttid: 2021 - 2023

I november ingick JASAB avtal med Region Västernorrland för den omfattande renoveringen och ombyggnationen av Regionens hus i Härnösand. Huset som är uppfört 1968 är i behov av åtgärder både för ökad arbetsmiljö, effektivare nyttjande och lägre energianvändning för att fastigheten ska kunna vara långsiktigt hållbar. Entreprenadsumman beräknas uppgå till cirka 120 mnkr.


BILDer